X  Close Službeni AQ senzor - Višnjan, Croatia

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 1.3 0.8 0.1 1.3 Umjereno dobra kvaliteta zraka  
    

Prognozamini prosj maksmini prosj maksmini prosj maks           
17-01-20210.50.81.30.30.60.80.10.10.11.3Umjereno dobra kvaliteta zraka 
    
18-01-20210.71.11.80.40.610.10.10.11.8Umjereno dobra kvaliteta zraka 
    
19-01-20211.52.33.20.91.11.600.10.13.2Loša kvaliteta zraka   
  
20-01-20210.50.71.70.40.510.10.10.11.7Umjereno dobra kvaliteta zraka 
    
21-01-20210.40.40.50.50.50.50.10.10.10.5Dobra kvaliteta zraka
     
            

klasifikacija AQI Učinak na zdravlje trebao bi se temeljiti samo na prosječnim vrijednostima od 24 sata.
Dobra kvaliteta zraka 0-1 Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a zagađenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik
Umjereno dobra kvaliteta zraka 1-2 Kvaliteta zraka je prihvatljiva; međutim, za neke onečišćujuće tvari može postojati umjereni zdravstveni rizik za vrlo mali broj ljudi koji su posebno osjetljivi na onečišćenje zraka.
Umjerena kvaliteta zraka 2-3 Pripadnici osjetljivih skupina mogu iskusiti učinke na zdravlje. Vjerojatno to neće utjecati na širu javnost.
Loša kvaliteta zraka 3-4 Svatko može osjećati određene učinke na zdravlje; pripadnici osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije učinke.
Vrlo loša kvaliteta zraka 4-5 Zdravstveno upozorenje za izvanredna stanja. Vjerojatnije će biti pogođena cjelokupna populacija
Ekstremno loša kvaliteta zraka > 5 Upozorenje o zdravlju: svi mogu osjetiti ozbiljnije učinke na zdravlje
 Više informacija:  EPA indeks kvalitete zraka      Podaci sa senzora prikupljeni:: 17-01-2021 11:00