X  Zatvori Službeni AQ senzor - Višnjan, Croatia

  pm2.5 pm10 O3 AQI klasifikacija       
Trenutno 1.8 0.9 0.2 1.8 Prihvatljiva kvaliteta zraka  
    

Prognozamini prosj maksmini prosj maksmini prosj maks           
20-04-20210.81.52.10.50.81.10.10.10.12.1Umjerena kvaliteta zraka  
   
21-04-20211.31.72.70.70.91.20.10.10.12.7Umjerena kvaliteta zraka  
   
22-04-20210.50.71.70.30.50.90.10.10.11.7Prihvatljiva kvaliteta zraka 
    
23-04-20210.50.810.40.40.50.10.10.11Dobra kvaliteta zraka
     
24-04-20210.80.810.40.60.60.10.10.11Dobra kvaliteta zraka
     
            

klasifikacija AQI Učinak na zdravlje trebao bi se temeljiti samo na prosječnim vrijednostima od 24 sata.
Dobra kvaliteta zraka 0-1 Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a zagađenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik
Prihvatljiva kvaliteta zraka 1-2 Kvaliteta zraka je prihvatljiva; međutim, za neke onečišćujuće tvari može postojati umjereni zdravstveni rizik za vrlo mali broj ljudi koji su posebno osjetljivi na onečišćenje zraka.
Umjerena kvaliteta zraka 2-3 Pripadnici osjetljivih skupina mogu iskusiti učinke na zdravlje. Vjerojatno to neće utjecati na širu javnost.
Loša kvaliteta zraka 3-4 Svatko može osjećati određene učinke na zdravlje; pripadnici osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije učinke.
Vrlo loša kvaliteta zraka 4-5 Zdravstveno upozorenje za izvanredna stanja. Vjerojatnije će biti pogođena cjelokupna populacija.
Izuzetno loša kvaliteta zraka > 5 Zdravstveno upozorenje: svi mogu osjetiti ozbiljnije učinke na zdravlje.
 Više informacija:  EPA indeks kvalitete zraka      Podaci sa senzora prikupljeni:: 20-04-2021 21:00